שיעור 11 – כלי מחקר חינמי לגמרי וחד במיוחד 6:05

https://alitrage.com/

TestaMind-הקבוצה הראשית

https://www.facebook.com/groups/TESTAmind

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד