שיעור 14 – 2 אתרים האלה תמצאו 153 ספקים 1:24

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד