שיעור 17 – פתיחת חשבון בנק אמריקאי ואיך לחבר אותו לפייסבוק. זמן 7:38