שיעור 18 – ספקים פרטים חלק א 23:09

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד