שיעור 2 – לאיפה העתיד של ebay הולך 10:48

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד