שיעור 23 – טיפול שוטף בחנות 10:32בודק כפוליות בחנות

בודק ליסטים

בקשה לביטול פדבק שלילי

מחשבון אייבי מקצועינוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד