שיעור 85 – פתיחת חנות בזירה הגרמנית 6:34

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד