שיעור 27 – הקשיים הראשונים למוכר המתחיל ומגבלות, וחסימות 11:54