שיעור 7 – הכרת האתר ולחצנים חלק א 11:04

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד